ข้อมูลบริการวิชาการ

# ชื่อบริการวิชาการ จากงานวิจัย นักวิจัย สาขา งบประมาณ จังหวัด ผู้ร่วมอบรม จำนวนผู้อบรม จำนวนบริการวิชาการ (ชม.) รายละเอียด